Search form

Luk 8:39

39«-Cɛjɛ! 'I 'kʋ 'yie "kɔnnɛn, -e 'wɩ pɛɛnɔn nɛn Bali -a drɛ 'yiɛ bɛ, 'i -nan 'sinan 'pa!» E -kʋ, ɛn 'wɩ pɛɛnɔn nɛn Zozi -a drɛ -yrɛ "bɛ, yaa 'sinan 'pa 'fla yei fɛ pɛɛnɔn 'nan.