Search form

Luk 8:43

43Minnun zɩɛ o yei "bɛ, lɩ -tʋ a -nan, -cɛ a "man. -Cɛ zɩɛ e nyɛn -sɛanla "man, -a -nan lɛ -fuda "fli 'bɔ. [E -dɔdrɔ drɛ "kaga "bʋʋ "le "wɛan, -yee "lala pɛɛnɔn 'nyan -yrɔ.] 'Pian -dɔdrɔ -tʋ 'ka -kɔlalɛ -yee -cɛ zɩɛ -a 'yile yɩdɩ -a "fo "dɩ.