Search form

Luk 8:47

47Zɩ lɩ zɩɛ, yaa -tɔ 'nan, Zozi -a -kɔnnɛn 'yɩ bɛ, e nyɔɔndɩ 'sia, ɛn e -ta. E "po sɔɔn Zozi 'wlu. 'Wɩ nɛn e drɛ 'lɔɔ, ɛn 'e klɛ Zozi man bɛ, yaa 'vɩ minnun pɛɛnɔn yiɛ man. Ɛn e 'yee -cɛ -nyandɩ wɩ 'vɩ "nyian.