Search form

Luk 9:11

11Min "kaga "o -kʋnan 'yɩ, ɛn o -kʋla Zozi -sru. Zozi 'ka o lilɛ 'o da dɩ. E Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ 'wɩ 'vɩ -wlɛ, ɛn minnun nɛn -cɛ cɩ o man bɛ, e -cɛ 'si o man.