Search form

Luk 9:26

26Min nɛn, 'yra -a -tɛa -a vɩdɩ -a 'nan 'e ya 'an -sruzan 'a bɛ, ɛn -te 'bɛ "cɛɛ dɩ, 'mɛn 'wɩ vɩdɩ min pee lɛ yra -a -tɛa "bɛ, Blamin -pɩ -yee vɛ yra -tɛa "nyian tʋ nɛn e -taa "man "bɛ -a man. E -taa 'e 'bɔ 'le 'tɛ 'san 'lee 'e "tɩ "le 'tɛ 'san 'lee 'e "tɩ "le 'pasianɔn 'le 'tɛ 'san da.