Search form

Luk 9:33

33Minnun zɩɛ "wɛɛ 'si Zozi "srɔn "bɛ, ɛn Piɛri "e 'nan Zozi lɛ 'nan: «'An 'san, e drɛ 'wɩ "yi "a ɛn -kaa ta 'gʋ. Kʋ segle pannɛn yaaga -tɔa. -A -tʋ a 'yie vɛ -a, -a -tʋ a Moizi -le vɛ -a, ɛn -a -tʋ a Eli -le vɛ -a.» 'Wɩ nɛn Piɛri -a 'vɩ bɛ, yaa 'vɩ 'e lei -sru.