Search form

Luk 9:60

60Zozi "e 'nan -yrɛ 'nan: «Minnun nɛn Bali "le 'va o cɩ 'o 'kadɩ bɛ, 'i o 'tʋɩ 'o 'wee min wʋ. 'Pian 'i 'bɔ 'i 'kʋ -a vɩ minnun lɛ 'nan Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ 'bɔ.»