Search form

Mark 1:15

15«Tʋ nɛn Bali -a kɔɔn bɛ, e 'bɔ. Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ 'bɔ 'kogo. 'Ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, -e 'ka 'fli -nɔn Bali lɛ! 'Ka yi -tɛra Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn da!»