Search form

Mark 1:34

34Zozi min "kaga beli -cɛ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn 'sidɩ -a o man. Ɛn e -yʋ -wlidɩ 'si min "kaga -sru "nyian. Zozi 'ka -yʋ -wlidɩnun 'tʋɩlɛ -e 'o 'wɩ dɩ, kɔɔ min nɛn Zozi cɩ -a bɛ waa -tɔa.