Search form

Mark 1:4

4Min zɩɛ Zan nɛn. E 'bɔla 'ji "bui "da, ɛn e Bali -le 'wɩ vɩdɩ 'sia minnun lɛ. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, -e 'ka 'fli -nɔn Bali lɛ! 'Ka 'ta 'ka -batize drɛ, -e Bali 'e 'cee 'wɩ 'wlidɩ 'fui.»