Search form

Mark 1:44

44«Te 'i 'wɩ nɛn e drɛ 'gʋɛ -a -nan sɛɛ wʋ min -tʋ lɛ "fo "dɩ! 'Pian 'i 'kʋ Bali -panzan -tʋ -va -e 'yei 'nanjɛn! "Bɛ -sru 'sraga nɛn Moizi -a kɔɔn bɛ 'i drɛ, -e minnun 'o -kɔnnɛn "yɩ 'nan, i beli!»