Search form

Mark 10:17

Fɛzan -tʋ -le 'wɩ

(Mt 19.16-30; Lk 18.18-30)

17Zɩ Zozi 'si 'sia bɛ, tɔɔn min -tʋ -ta -a 'lɛ flan -a, ɛn 'e "po sɔɔn "wlu. Yaa 'vɩ Zozi lɛ 'nan: «Bali -le 'wɩ "paazan tɩglɩ, maan dra 'kɔ, -e 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, "an "yɩ?»