Search form

Mark 10:21

21Zozi -a -nanjɛɛn tɛin, yaa 'yɩ "yi, ɛn e -yrɛ 'nan: «'Yie 'wɩ 'fʋ -tʋwli -yɛɛ klɩ 'i man. 'I 'kʋ, fɛnun nɛn 'i 'lɔ bɛ, 'i 'tan, -e 'i man "lala -pli 'yalɛ -tɛnɔn man! -Te yia drɛ zɩɛ, 'i yɩfɛ -taa "kɔlɛ laji. "Bɛ -sru ɛn 'i -sɔɔnla 'an -sru!»