Search form

Mark 10:23

23-A -nan nɛn Zozi 'e -srunɔn 'nanjɛɛn 'e "srɔn, ɛn yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «Minnun nɛn, 'trɛda fɛnun cɩ -wlɔ "bɛ, e ya 'plɛblɛ -e 'o drɛ Bali -le mingɔnnɛn trɛdavɛ -a.»