Search form

Mark 10:32

Zozi 'e 'kanan 'lee 'e wluandɩ -kanɔn 'va wɩ 'pa yaagazan 'vɩ

(Mt 20.17-19; Lk 18.31-34)

32Zozi 'lee 'e -srunɔn a -kʋnan Zeruzalɛm, ɛn Zozi nɛn 'si 'lɛ. -Kʋdɩ Zeruzalɛm "klan -a -srunɔn 'fuda "fli 'bɔ 'tɛdɩ 'sia, ɛn minnun nɛn o -sru "bɛ, nyɛn a "nyian -wee 'ji. Zozi 'e -srunɔn 'fuda "fli laabʋ 'o 'saza, ɛn 'wɩ nɛn e "ta -daa "bɔlɛ "man "bɛ yaa vɩdɩ 'sia -wlɛ. E 'nan: