Search form

Mark 11:18

18Zɩ Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, ɛn o Zozi 'man -wɛɛdɩ 'sia 'nan -e 'o -tɛ. Kɔɔ nyɛn o 'cɛndɩ 'sia, -yee 'wɩ "paadɩ nɛn e ya 'sɔnan minnun pɛɛnɔn lɛ bɛ, -yee "wɛan.