Search form

Mark 11:23

23Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, -te min -tʋ -a 'vɩ pɔn 'labɛ -yrɛ 'nan: ‹'I 'sʋra 'gʋ, 'i 'kʋ -tɛ jemie -va,› ɛn min zɩɛ ya'a 'e 'ci -fɔɔlɛ dɩ, 'pian e yi -tɛra "da 'nan Bali -a 'lɛ sɔɔman 'yrɛ bɛ, e dra.