Search form

Mark 11:9

9Minnun nɛn Zozi 'lɛ bɛ, 'lee minnun nɛn o -sru "bɛ, o pladɩ 'sia -a vɩdɩ -a 'nan:

«-Fɛavɛa o! -Fɛavɛa o,

Bali -le -fɛa 'e 'kɔn min nɛn

Minsan -a 'pa 'sia bɛ -a man!