Search form

Mark 12:10

10'Wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji bɛ, ka'a ta vɩlɛ dʋʋ? Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

‹-Kɔlɛ nɛn 'kɔn 'tɔnɔn -a tuʋ 'o 'pɛla koda bɛ,

-yɛɛ drɛ 'kɔn 'pʋ -fɔ -kɔlɛ -a.