Search form

Mark 12:12

12Zɩ Zuif 'nɔn 'tanɔn -kɔnnɛn zɩɛ -a 'man bɛ, waa -tɔ 'nan 'wee 'wɩ nɛn Zozi -a ve. -Yee "wɛan o ya "vale 'o "kuan, 'pian minnun lɔ "klandɩ -le "wɛan waa 'tʋɩ, ɛn o -kʋ.