Search form

Mark 12:38

38Ɛn yaa 'vɩ "nyian 'yee 'wɩ "paadɩ 'bɔ 'va 'nan: «'Ka yiɛ 'tɔ 'ka 'fli -va! -Te 'ka 'wɩ drɛ "le 'fluba 'ci vɩnɔn 'le 'wɩ 'zʋ! O -tɔɔdɩ ye "yi -tralɛ -gblɔnun nɛn fɛnyian bɛ -a -ji. Ɛn waa ye "yi "le 'nan min 'e o 'tɔ bʋ -guada.