Search form

Mark 13:12

12"Bʋɩ -mie -taa 'e 'bɔ 'fli "bʋɩ -nɔnlɛ minnun lɛ 'nan 'o -tɛ. Ɛn 'nɛn "tɩ -mie -taa 'yee 'nɛn 'nɔnlɛ minnun lɛ 'nan 'o -tɛ. Ɛn 'nɛnnun -mie -taa 'wunlɛa 'o "tɩnun 'lee 'o "bʋnun man 'nan minnun 'e o -tɛɛ.