Search form

Mark 13:14

Tʋ nɛn 'wɩ yɩdɩ "mlianla "da "bɛ, Zozi -a 'wɩ 'vɩ

(Mt 24.15-28; Lk 21.20-24)

14«Tʋ -tʋ -taa "bɔlɛ bɛ, 'wɩ 'wlidɩ "nɔnnɔan -taa "kɔnlɛ fɛnan nɛn e 'ka "le 'e 'kɔn dɩɛ -a -nan. Min nɛn e 'fluba 'gʋɛ -a ta ve bɛ, 'e 'ci man 'kpa! Tʋ nɛn 'wɩ zɩɛ kaa 'yɩ drɛnan Bali -pan 'kuin bɛ, minnun nɛn o cɩ Zude 'lɛglɔn 'ji bɛ, 'o flan 'bli, 'o 'kʋ pɔnnun yei!