Search form

Mark 13:2

2Ɛn Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «'Kɔn -dandannun nɛn kaa -sɩ -fɔa 'labɛ, yi nɛn o -wiiman bɛ, e ya -tanan bɔdɩ -a. -A -tɔ -kɔlɛ pɛɛnɔn fuimlan "man, -a -tʋ 'ka -fo 'e bɔɛzan da dɩ.»