Search form

Mark 13:32

32Tʋ nɛn an -taa "man "bɛ, blamin -tʋ 'ka -a tɔa "fo "dɩ. Ɛn Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ, wa'a tɔa "fo "dɩ, ɛn 'an 'bɔ Blamin -pɩ ma'an tɔa "fo "dɩ, 'pian 'an "tɩ 'bɛ -tɔa 'e 'tʋwli.