Search form

Mark 13:34

34-A -kɔɔn "man wɩ nɛn 'gʋ. Min -tʋ 'bɛ "ta -ko 'ta -kɔɔbli wʋnan. E 'yee 'kɔn 'pɛba 'wʋ 'e 'sunɔn 'lɔ. Min -tʋ 'lee 'yee 'nyranman -a 'bɔ nɛn yaa -nɔn o -tʋdʋ pɛɛnɔn lɛ. Ɛn yaa 'vɩ min nɛn 'e yiɛ -tɔa -klɔn -yrɛ "nɛn "bɛ, -yrɛ 'nan, te 'e yi -tɛ dɩ.