Search form

Mark 13:35

35-A -tʋwli "nɛn "nyian 'cee vɛ -a. -Yee "wɛan te 'ka yi -tɛ dɩ! Kɔɔ tʋ nɛn, 'kɔn san lia 'e da "man "bɛ, ka'a tɔa dɩ. -Te funninmlan nɛn oo, -te bada nɛn oo, -te mannɛn tɛdɛ -a nɛn oo, -te bodrun nɛn oo, ka'a tɔa dɩ.