Search form

Mark 14:18

18Tʋ nɛn o yra fɛnun -sru "bɛ, ɛn Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, -kaa nɛn -kaa cɩ fɛnun -blɩnan 'gʋɛ, 'ka 'va min -tʋ 'bɛ -taa 'an 'nɔnlɛ minnun lɛ.»