Search form

Mark 14:21

21'Wɩ tɩglɩ nɛn, Blamin -pɩ "ta -daa "kalɛ "le zɩ waa crɛn -tɛ Bali -le 'fluba 'ji bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 'Pian min nɛn, e Blamin -pɩ -nɔan "minnun lɛ bɛ, 'wɩ -taa "bɔlɛ -a san man. E ya paan -a san -le 'wɩ "yi "a -e 'o vɩlɛ 'o -ya dɩ.»