Search form

Mark 14:36

36Yaa 'vɩ 'nan: «'An "tɩ -baba! I -kɔlaman 'wɩ pɛɛnɔn drɛdɩ -a. 'Kulenɛn nɛn 'wɩ yɩdɩ cɩ -ji 'gʋɛ, 'i drɛ -e 'e "paala 'an man! 'Pian te 'e drɛ 'an 'ci 'sɔ wɩ -a dɩ, 'i 'bɔ 'ci 'sɔ wɩ nɛn 'e drɛ!»