Search form

Mark 14:37

37Ɛn e 'li 'e da, e 'bɔ 'e -srunɔn yaaga 'bɔ man, te o ya yi -tɛnan. -A -nan nɛn Zozi -a 'vɩ Piɛri lɛ 'nan: «Simɔn, i yi -tɛ 'va? Yi'a -kɔlalɛ -e 'i tʋ "wɛnnɛn 'gʋɛ -a drɛ, te 'i yiɛ a "man "dʋʋ?