Search form

Mark 14:65

65Ɛn min -mienun 'le 'yi 'sɛndɩ 'sia Zozi da. O sɔ 'pa -a yra, ɛn o 'pa 'fɔ -a yra, te waa laabo -yrɔ 'nan: «Bali 'lewei vɩzan, -tɩɛ fɛ tuʋ 'yiɛ? 'I -kɔɔn 'kʋɛ!» Ɛn Bali -pannɔn 'sunɔn -a 'kun, te o -ko -a -sɔndɩ -a.