Search form

Mark 15:29

29Minnun nɛn o -ciala fɛ zɩɛ -a -nan bɛ, o Zozi "srɔnman, te 'o 'wulo nyɔɔnman. Waa ve -yrɛ 'nan: «Ee! Yiɛ "cɛɛ 'vɩ 'nan 'i Bali -pan 'kɔn -wia -e 'i pee -tɔ yi yaaga 'wlu 'gʋ dʋʋ?