Search form

Mark 15:34

34Zɩ e 'bɔ zɩɛ, ɛn Zozi paan 'kpa 'plɛblɛ. Yaa 'vɩ 'e fla wei -ji 'nan: «Eloi, Eloi, lama sabatani?» 'Wɩ zɩɛ -a -ci nɛn 'nan: «'Mɛn Bali, 'mɛn Bali, -mɛ "le "wɛan nɛn 'i 'pɛ 'si 'an -sru?»