Search form

Mark 2:16

16'Fluba 'ci vɩnɔn nɛn o ya Farizɛn 'nɔn 'a bɛ, zɩ waa 'yɩ 'nan Zozi a fɛ -blɩnan 'o 'vale 'sukɔlɛ 'sinɔn 'lee 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn -mienun -a bɛ, ɛn waa 'vɩ -a -srunɔn lɛ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn e fɛ blɩ 'o 'vale 'sukɔlɛ 'sinɔn 'lee min -wlidɩ -mienun -a?»