Search form

Mark 2:17

17Zozi 'wɩ zɩɛ -a 'man, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Minnun nɛn -cɛ 'ka o man dɩɛ, wa'a -dɔdrɔ -sru -wɛɛman dɩ. 'Pian minnun nɛn -cɛ cɩ o man bɛ, -wɛɛ cɩ -dɔdrɔ -va. Ɛn "nyian bɛ minnun nɛn o cɩ tɩglɩ bɛ, -wee "wɛan "cɛɛ an -ta dɩ, 'pian an -ta 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'va. An -ta o laabʋlɛ -e 'an Bali -le -si -kɔɔn -wlɛ.»