Search form

Mark 2:19

19Ɛn Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Te minnun -a lɩ 'pa "fɛdi drɛnan bɛ, tʋ nɛn lɩ -trɛ 'pazan a o yei "bɛ, minnun fɛ "sɔan? -Cɛjɛ, tʋ nɛn lɩ -trɛ 'pazan a o va bɛ wa'a 'kɔlaman fɛ 'sɔndɩ -a dɩ!