Search form

Mark 4:1

'Saa 'fɔzan man -kɔnnɛn

(Mt 13.1-9; Lk 8.4-8)

1Yi -tʋ da bɛ, Zozi 'wɩ "paadɩ 'sia minnun ji "nyian Galile 'yi man. Minnun a trenan "man "kaga, -yee "wɛan e -fɔ -klʋ -ji 'yi yiɛ da, ɛn e -nyran. Minnun -fʋ 'o 'sɛndɩ 'yi 'plo da.