Search form

Mark 4:10

-Mɛ "le "wɛan nɛn Zozi 'wɩ tin 'ba -kɔnnɛn "ji?

(Mt 13.10-17; Lk 8.8-10)

10"Bɛ -sru, zɩ Zozi 'fʋ 'e 'saza 'o 'vale 'e -srunɔn 'fuda "fli 'lee min -mienun -a bɛ, ɛn waa laabʋ Zozi 'lɔ 'nan: «-Kɔnnɛn "nɛn, yia -fɔ 'gʋɛ, -a -ci nɛn 'nɔn?»