Search form

Mark 4:11

11-A -nan nɛn Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «Kaa 'gʋɛ, 'ka lɛ nɛn Bali 'yee 'wɩ yɔɔdɩ nɛn 'e min "paala 'a bɛ -a -ci 'si. 'Pian minnun nɛn o 'ka 'an -sru "dɩɛ, "o 'wɩ pɛɛnɔn maan -kɔnnɛn "ji.