Search form

Mark 4:19

19'Pian minnun zɩɛ, o -taa 'o 'ci "nrɔndɩ 'silɛa 'trɛda fɛnun "kaga "da. Fɛ yɩdɩ o see "paaman. O ya "vale fɛ pɛɛnɔn 'e drɛ 'wee vɛ -a. 'Wɩ zɩɛ e -si -tɔa Bali wei lɔ, -e 'e vɩlɛ 'e 'nyranman 'pa o man dɩ.