Search form

Mark 4:20

20Ɛn 'saa 'wlɛ nɛn o -sran 'trɛ "yi "da bɛ, minnun nɛn o Bali -le 'wɩ maan, o "we "man -e 'o 'ta wʋla "da "bɛ, -wee 'wɩ nɛn. Tɔɔn 'nyranman nɛn Bali wei -a 'padɩ "siala o man bɛ, -a "nɛn bɔala -dan. Te o drɛ "le 'nan 'saa nɛn -a bɛ -tʋwli 'wlɛ a "man -fuba yaaga, ɛn -a -tʋwli 'wlɛ a "man -fuba 'shɛɛdʋ, ɛn -a -tʋwli 'wlɛ a "man -yaa tʋ bɛ, -yee 'wɩ 'zʋ.»