Search form

Mark 4:30

Fei fɛ 'wlɛ 'tʋ man -kɔnnɛn

(Mt 13.31-35; Lk 13.18-19)

30Ɛn Zozi -a 'vɩ "nyian 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -mɛ "man "nɛn -kaa -kɔɔnman? -Kɔnnɛn "cɛn "fɔdɩ -a nɛn maan -ci ve 'cɛɛ?