Search form

Mark 5:13

13Zozi 'si -nɔn -wlɛ. -A -nan nɛn -yʋ -wlidɩnun 'si min zɩɛ -a -sru, ɛn o -kʋ -fɔlɛ 'srunun -sru. O flan 'sia pɔn 'sɛan man zia, te o -sɛan 'yia, ɛn o pɛɛnɔn kaa. O ya 'sru -kpi "fli.