Search form

Mark 5:19

19Zozi 'ka 'wɩlɛ "man "dɩ. 'Pian "e 'nan -yrɛ 'nan: «'I 'kʋ 'yie "kɔnnɛn 'i 'mangulinun va! 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn Minsan -a drɛ 'yiɛ bɛ, 'i 'sinan 'pa -wlɛ! Ɛn 'i nyrinda nɛn e -sɛn Minsan da bɛ, 'i 'sinan 'pa -wlɛ!»