Search form

Mark 6:20

20Kɔɔ -a -sran Erodi 'bɔ "e "klan wo Zan -lɔ. -Yaa -tɔa 'nan, Zan a Bali -le min tɩglɩ 'a, -yee "wɛan 'e yiɛ -tɔa "va, "tɔgɔ 'o -tɛ. Erodi Zan wei mandɩ ye "yi, 'pian 'wɩ nɛn Erodi "e "yɩ -e "e "vɩ Zan lɛ bɛ, ya'a tɔa dɩ.