Search form

Mark 7:22

22ɛn min nan -wɛɛdɩ 'lee min -sran -wɛɛdɩ a -tʋ, ɛn "lala yɩdɩ "yi "bʋʋ "a -tʋ, ɛn nyannɛn drɛdɩ a -tʋ, ɛn -dawli drɛdɩ a -tʋ, ɛn fɛ -blɩdɩ 'lee -wɛn mlindɩ -e 'e 'ciɩla "da "bɛ e ya -tʋ, ɛn man bʋdɩ a -tʋ, ɛn 'wɩdɩ min man -wlidɩ "a -tʋ, ɛn fli drɛdɩ -dandan a -tʋ, ɛn -blʋ 'tandɩ a -tʋ.