Search form

Mark 7:3

3Zuif 'nɔn nɛn Farizɛn 'nɔn 'a bɛ, 'lee Zuif 'nɔn pɛɛnɔn bɛ, -te wa'a 'o 'pɛ -man "foelɛ "le zɩ o tranun -a 'vɩ 'nan 'o drɛ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ dɩɛ, wa'a fɛ ble dɩ.