Search form

Mark 7:4

4Ɛn -te o 'si 'flɛji bɛ, -te wa'a 'o -srulɛ "le zɩ o tranun -a 'vɩ 'nan 'o drɛ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ dɩɛ, wa'a fɛ ble dɩ. O kluda wɩ "kaga plɔɛn a "nyian. E ya 'yi 'mlin 'kulenɛnnun -ci "foedɩ da, ɛn e ya -pɔnun 'lee -daganun -ci "foedɩ da, [ɛn e ya nyinnan "davɛnun -srudɩ da.]