Search form

Mark 7:5

5-Yee "wɛan Farizɛn 'nɔn 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn 'a laabʋ Zozi 'lɔ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn, 'i -srunɔn 'ka 'wɩ nɛn -kaa tranun -a 'vɩ 'nan -kaa drɛ bɛ -a dra dɩ? 'Pian wa'a 'o 'pɛ -man dra 'saun Bali 'lɛ 'vaa -e 'o fɛ -blɩ.»